• BKIS
 • Slide 3
 • KL
 • BOXY
 • Kultúrne zariadenia Petržalka
 • Slide 1
 • BKIS
 • DETI
 • KL
 • prekážky
 • kzp
 • Slide 2
 • BKIS
 • Slide 7
 • KL
 • KUZELNIK
 • BKIS
 • Slide 4
 • BKIS
 • DERBY
 • KL
 • PROGRAM
 • Dni Petržalky
 • Zlatý pohár
 • BKIS
 • Slide 8
 • KL
 • derby
 • DP
 • amatérky
 • BKIS
 • derby
 

Novinky

Jazdci na 13.09.2015 - Bratislava 

2015-09-02

Na dostihovom dni 13.09.2015 v Bratislave budú k dispozícii: dž. Martina Havelková, tel.: +420 724 289 528 (naváži 49kg), dž. Jakub Pavlíček, tel.: +420 606 140 868, dž. Martin Laube, tel.: +420 723 532 538.VETERINÁRNE PODMIENKY - ZMENA!!! 

2015-09-01

S účinnosťou od 7.9.2015 stanovuje Závodisko, š.p. Bratislava nasledovné veterinárne podmienky prepravy a účasti koní na dostihoch:
 
všetky kone musia byť serologicky testované na infekčnú anémiu koní (IAE). Test nesmie byť štarší ako 6 mesiacov a potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané alebo vložené do pasu koňa a predložené predtým, ako bude kôň vyložený v areáli Závodiska
- kone pochádzajúce z inej členskej krajiny EU musia byť sprevádzané platným Osvedčením o zdravotnom stave - vzor na staihnutie / anglická verzia.
 
V prípade nepredloženia požadovaných potvrdení a dokumentov nebudú kone vpustené do areálu Závodiska Bratislava. Pas musí vždy sprevádzať koňa!
Tieto podmienky sa týkajú aj koní, ktoré na dostihovú dráhu v Bratislave prichádzajú za účelom tréningu, nácviku zo štartovacích boxov apod. a všetkých koní dlhodobo alebo prechodne ustajnených v areáli Závodiska, š.p., Bratislava.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
With effect from 7th September 2015, Turf Direktorium Bratislava sets the new veterinary requirements or horses transportation and racing
 
all horses must be serologically tested for Equine Infectious Anemia (EIA) with negative result. This test must have been carried out within last 6 months. The certificate or confirmation must be recorded/embed in horse´s passport and must be presented for veterinary control prior the horse will enter the grounds of Bratislava racetrack
- for horses coming from EU countries the veterinary health certificate according to Council Directive 2009/156 - Annex II must be issued and presented before entering the gate (Závodisko, š.p. do not require the TRACES certificate) 
 
Horses that have not presented all required documents, will not be allowed to enter the grounds of Závodisko Bratislava. Passport must always go with the horse!
These conditions are applicable also for horses coming to the Bratislava racetrack for training and all horses long-term or temporarily stabled at at the Bratislava racetrack.


Dostihový poriadok Slovenskej republiky 2015 

2015-03-24

Úplné znenie po poslednej novelizácii zo dňa 24. marca 2015Závodisko Bratislava ponúka 

2014-12-19

Sumár európskych grupových výsledkov, najvýznamnejších svetových a stredoeurópskych dostihov v sezóne 2014

Cenná publikácia s vysokou archívnou hodnotou je súhrnom technických výsledkov všetkých zápolení so štatútom „Group”, ktoré sa v roku 2014 odbehli v Európe a vybraných vrcholných podujatí v ostatných krajinách (USA, Dubaj, Japonsko, Austrália, Hong-Kong a.i.).
Nechýbajú výsledky dostihov I. a vyššej kategórie v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Česku a na Slovensku, samozrejmosťou je menný register všetkých koní a prehľadný zoznam dostihov.
 
Cena: 5,00 € + poštovné
 
Záujemcovia z Českej republiky si môžu publikáciu objednať u Ing. J. Lauterbacha na tel. čísle: +420 724 223 963 / e-mail: jaroslav.l@email.cz. Cena: 140 Kč + poštovné
 
 
 

nástenný kalendár „Dostihy

 2015“

15-listový farebný kalendár (december 2014 až január 2016) s atraktívnymi zábermi z dostihov.

Cena: 7,50 € + poštovné

 

 

DVD „Dostihová sezóna 2014“

Obrazový návrat k najvýznamnejším dostihom sezóny 2014
na Slovensku a vybrané úspechy v zahraničí.

Cena: 20 € + poštovné

 

 

bilančné vydanie Dostihového programu

Vyhodnotenie sezóny 2014, výsledky koncoročných ankiet, šampionáty, štatistiky, rozhovory, domáce a zahraničné výsledky, zaujímavosti.

Cena: 2,50 € + poštovné

 

 

 
 
Objednávky na kisacova@zavodisko.sk, tel. č. (02) 623 17 791
alebo osobne v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod.
na Závodisku, š.p. (Starohájska 29, Bratislava)
 
Dostihový program a kalendár si môžete zakúpiť aj na vrátnici Závodiska v pracovných dňoch po 16.00, cez sviatky a víkendy non-stop.

 


 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat