• BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • kone
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Novinky

TJ Slávia oslavuje 50. výročie založenia 

2016-04-27

Tradične začiatkom mája sa dostihové dianie po prvý raz presúva mimo bratislavský hipodróm a hostiteľom je TJ Slávia Šurany. Na programe je sedem zápolení: tri rovinové a po dvoch dostihoch cez prútené prekážky a steeplechase. Hlavným bodom je Cena primátora mesta Šurany, steepplechase na 3900 metrov. Domáci lodivod Ján Cagáň, ktorý do akcie na domovskej dráhe posiela desiatku zverencov, nominoval do hlavného „stíplu“ skúsenú dvojicu Vive Paolo (dž. M. Cagáň) a Hidalgo (dž. P. Kašný). Hlavnými konkurentmi budú najmä vlani nesmierne efektívny Twist Dancer (dž. L. Matuský) a Russel (dž. J. Brečka). Päticu štartujúcich dotvára Tickle The Queen (A. Čmiel). Solídne obsadená je aj hlavná rovinová položka dňa - Cena LOKO TRANS Slovakia s.r.o. aj s obhajcom minuloročného triumfu Sajgonom (žk. J. Spáčil).

Popoludnie sa ponesie aj v slávnostnom duchu, TJ Slávia Šurany totiž v tomto roku oslavuje 50. výročie svojho založenia. Prvé dostihy štartujú o 14:00 hod.Dostihový apríl v rytme maďarského čardáša 

2016-04-25

Maďarská stajňa Ámodó po triumfe Red Hot Calypso vo Veľkej aprílovej cene úradovala aj počas tretej dostihovej nedele. Cenu trojročných žrebcov (foto hore) vybojoval o krk Waslawi (dž. J. Línek), v hlavnej predskúške na klasickú Jarnú cenu kobýl - v Cene trojročných kobýl pod záštitou primátora Bratislavy (foto dole) zasa svojho stajňového kolegu napodobnila Wizardess (dž. R. Šara).

Foto: Peter LukáčSmútočné oznámenie 

2016-04-21

S ľútosťou sme prijali správu, že v utorok 19.apríla 2016 vo veku 73 rokov koniarsku verejnosť navždy opustil JUDr. Jozef Lauko, od 60. rokov významná postava jazdeckého športu v Bratislave. Bývalý aktívny parkúrový jazdec, spoluzakladateľ a neskôr funkcionár jazdeckého oddielu TJ Slovan Starý háj i Slovenskej jazdeckej federácie. Pracovne pôsobil na Ministerstve kultúry SR a neskôr v umeleckej agentúre Slovkoncert.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 26.4.2016 o 14:00 v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke!Red Hot Calypso obhájil 

2016-04-17

Súboj víťazov posledných dvoch edícií Veľkej aprílovej ceny VETIS vyznel v jej 19. ročníku v prospech maďarského hosťa Red Hot Calypso (dž. Z. Šmida), ktorý o 3/4 dĺžky zdolal Legionara (dž. J. Havlík).

Foto: Peter LukáčInzercia 

2016-04-15

Žrebčín Kobylany prijme jazdca-ošetrovateľa. Nástup možný ihneď.
Kontakt: 0910 380 862


Opatrenie DA SR – váženie jazdcov pred dostihmi 

2016-04-06

V zmysle čl. 10 Dostihového poriadku SR Závodisko, š.p. ako Dostihová autorita SR vydáva opatrenie, týkajúce sa váženia jazdcov pred dostihmi (články 211 až 223 DP SR):
Jazdci sa v priebehu jedného váženia môžu vážiť len do jedných (bezprostredne nasledujúcich) dostihov, prípadne do maximálne ďalších jedných dostihov vopred. Pokým nie sú odvážení všetci jazdci do bezprostredne nasledujúcich dostihov, rozhodca pri váhe môže odmietnuť odvážiť jazdca do iných dostihov. Jazdca, nerešpektujúceho toto opatrenie, alebo jazdca, ktorý na váženie nie je náležite pripravený a zdržiava váženie ďalších jazdcov, rozhodca pri váhe vykáže z vážnice a oznámi to Dostihovej komisii. Tá jazdca postihne sankciou v zmysle čl. 396 písm. h) Dostihového poriadku SR.
 


Veterinárna kontrola - odovzdanie pasov - hlásenie zmien 

2016-04-06

Na dostihových dňoch v Bratislave bude:
 
1) Kontrola splnenia veterinárnych podmienok prebiehať od 9:00 hod. pri prijazde do areálu Závodiska.
        - v prípade plánovaného skoršieho príchodu je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ing. Valtýnimu (0903 700 619) najneskôr v piatok pred dostihovým dňom a na e-mail valtyni@zavodisko.sk zaslať naskenované potvrdenie o laboratórnom vyšetrení na infekčnú anémiu s negatívnym výsledkom, nie staršie ako 6 mesiacov
         - kôň musí byť vždy sprevádzaný pasom. V opačnom prípade nebude vpustený do hospodárskeho dvora
         - kôň, ktorý nespĺňa veterinárne podmienky účasti na dostihoch nebude vpustený do hospodárskeho dvora a musí urýchlene opustiť areál Závodiska
 
2) Pasy koní budú odovzdané priamo veterinárnemu lekárovi, vykonávajúcemu kontrolu
 
3) Hlásenie zmien pred dostihovým dňom a ďalšie administratívne záležitosti sa vybavujú na dostihovom sekretariáte (vchod medzi vážnicou a šatňou jazdcov) od 11:30 do 12:30 hod. Tu si po dostihoch tréneri takisto vyzdvihnú pasy koní.


Propozície Poľsko 

2016-04-04

Do sekcie propozície - okolité krajiny boli pridané medzinárodné dostihy vo Varšave a vo Wroclawi.Propozície dostihov v Maďarsku 

2016-03-23

Propozície nájdete v sekcii okolité krajiny.
 
Veterinárne podmienky účasti koní na dostihoch v Maďarsku:
 
1) kone musia byť negatívne serologicky vyšetrené na Infekčnú anémiu každý rok a na sopľavku (malleus) každé tri roky.
 
2) očkovanie proti chrípke musí byť vykonané podľa nasledovnej schémy:
       - primovakcinácia = dve vakcinácie za sebou v rozmedzí najmenej 21 a najviac 92 dní
       - revakcinácia každých 6 mesiacov (tolerancia + 21 dní)
       - ak nebola revakcinácia vykonaná v lehote 6 mesiacov + 21 dní, musí byť vykonaná opäť
         primovakcinácia

V prípade nedodržania veterinárnych podmienok, nebude kôň pripustený na štart!VETERINÁRNE PODMIENKY 2016 

2016-02-26

Veterinárne podmienky premiestňovania koní na dostihy nájdete v príslušnej sekcii.Závodisko Bratislava ponúka 

2016-01-20

Sumár európskych grupových výsledkov, najvýznamnejších svetových a stredoeurópskych dostihov v sezóne 2015

Cenná publikácia s vysokou archívnou hodnotou je súhrnom technických výsledkov všetkých zápolení so štatútom „Group”, ktoré sa v roku 2015 odbehli v Európe a vybraných vrcholných podujatí v ostatných krajinách (USA, Dubaj, Japonsko, Austrália, Hong-Kong a.i.).
Nechýbajú výsledky dostihov I. a vyššej kategórie v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Česku a na Slovensku, samozrejmosťou je menný register všetkých koní a prehľadný zoznam dostihov.
 
Cena: 5,00 € + poštovné
 
Záujemcovia z Českej republiky si môžu publikáciu objednať u Ing. J. Lauterbacha na tel. čísle: +420 724 223 963 / e-mail: jaroslav.l@email.cz. Cena: 140 Kč + poštovné
 

 

 

DVD „Dostihová sezóna 2015“

Obrazový návrat k najvýznamnejším dostihom sezóny 2015
na Slovensku a vybrané úspechy v zahraničí.

Cena: 20 € + poštovné

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostihová ročenka
Slovenskej republiky 2015
 
Výsledky a kompletný štatistický prehľad sezóny
Cena: 9 € + poštovné
 
 
 
 
 
 
 
Objednávky na rippova@zavodisko.sktel. č. (02) 623 10 965
alebo osobne v pracovných dňoch od 8.00 do 14.30 hod.
na Závodisku, š.p. (Starohájska 29, Bratislava)

 Stredoeurópska klasifikácia - Central European Best Racehorse Rankings 2015 

2016-01-15

Na pracovnom stretnutí hendikeperov krajín strednej Európy v Bratislave 11. decembra 2015 bola po prvý raz v histórii zostavená spoločná stredoeurópska klasifikácia - Central European Best Racehorse Rankings 2016 (CEBRR). Sú v nej zahrnuté najlepšie výkony koní dosiahnuté na dostihových dráhach v Rakúsku, v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku a na Slovensku. Stredoeurópska klasifikácia (CEBRR), rovnako ako jej medzinárodný predobraz World´s Best Racehorse Rankings, bola zostavená v librách. Hendikeperi sa pri jej koncipovaní mohli oprieť o hodnotenie najkvalitnejších koní zo stredoeurópskeho regiónu, ktoré uspeli na západnej black type scéne a získali hodnotenie od medzinárodného tímu hendikeperov vo World Thoroughbred Racehorse Rankings. Tieto najlepšie ratingy koní Meandre (FR), Autor (IRE), Trip To Rhodos (FR), Thunder Teddington (GB), Mikesh (IRE), Gran Torino (POR) a Claudia Octavia (GB) sú zároveň súčasťou CEBRR.

Na čele klasifikácie stojí niekdajší 4-násobný Gr. 1 premiant Meandre (FR) z lotu Arslangireja Šavujeva so známkou 98 libier za ľahký triumf v pomaly rozbehnutej a šprintérsky zakončenej Velkej cene českého turfu (2400 m) pred triedovým Autorom (neskorším triumfátorom Gr. 3 St. Leger Italiano) a spoľahlivým Aztekom. O dve libry nižšie sú hodnotené dva suverénne výkony na rôznych vzdialenostiach: Gran Torinova (POR) 9-dĺžová demolácia Milleniumi Díj (1800 m) a 5-dĺžkové víťazstvo Lord Patricka (FR) v kilometrovej Cene Mysa. Z predstaviteľov klasického ročníka je najvyššie hodnotený triumfátor European Jockey´s Cup Million Dashing Home (GER) - 94 libier, za ním s minimálnym odstupom duálny derby-víťaz a triumfátor Jockey´s Cup Long Touch of Genius (IRE), jeho stajňový kolega Tamarind Cove (IRE) a poľský hegemón sezóny Va Bank (IRE).

Stredoeurópska klasifikácia - CEBRR

Najlepšie hodnotenia koní vo WTRRÚspešný seminár trénerov v Bratislave 

2016-01-14

V utorok 12. januára zorganizovalo Závodisko, š.p. Bratislava a Európska a stredomorská federácia dostihových autorít (EMHF) seminár trénerov s anglickým top-školiteľom Markom Johnstonom. Záujem predčil očakávania a vypočuť si poznatky tohto renomovaného trénera prišlo do Bratislavy takmer 70 jeho stavovských kolegov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Poľska, Holandska a Belgicka.

 

Mark Johnston je dlhodobo jedným z najlepších dostihových trénerov v Anglicku. Vyštudovaný veterinár má na svojom konte počas tridsiatich rokov trénerskej praxe nevídaných 3693 víťazstiev. Ako prvý rovinový tréner v Anglicku dosiahol počas sezóny viac ako 200 víťazstiev (v roku 2009) a to sa mu podarilo zopakovať aj v nasledujúcej sezóne. V devätnástich sezónach v rade dosiahol vyše 100 triumfov, medzi ktorými nechýbajú úspechy v klasických zápoleniach a množstvo „grupových“ víťazstiev. Z jeho najznámejších zverencov možno spomenúť päťnásobnú Gr. 1 premiantku Attraction, populárneho stayera Double Triggera, duálneho triumfátora Ascot Gold Cupu Royal Rebel či klasického víťaza Mister Baileys. V dvoch rokoch trénoval aj hviezdneho Shamardala. Mark Johnston je známy svojím priamočiarym prístupom a „ťahom na bránu“ pri menežovaní koní podľa motta „Always Trying“ (vždy skúšaj, snaž sa), a pre jeho otvorené názory na viacero oblastí dostihového športu. Pôsobil tiež ako člen Rady British Horseracing Authority.

 

Ako sám povedal, nebolo jeho ambíciou v priebehu niekoľkých hodín seminára naučiť kolegov zo stredoeurópskeho regiónu lepšie alebo inak trénovať. Dúfa však, že niektoré jeho poznatky a názory získané dlhoročnou praxou v prostredí tvrdej konkurencie v kolíske turfu budú pre niektorých inšpiráciou, alebo témou na zamyslenie. Pozitívne ho prekvapil záujem a vysoký počet poslucháčov, ktrorí sa do programu aj aktívne zapájali množstvom konkrétnych otázok. Kladne hodnotil aj príjemnú atmosféru a pohostinnosť organizátorov. Úlohy moderátora seminára sa úspešne zhostil generálny sekretár EMHF Paull Khan, ktorý predtým 30 rokov pôsobil na riadiacich pozíciách vo Weatherbys.

FotogalériaDostihový poriadok Slovenskej republiky 2015 

2015-03-24

Úplné znenie po poslednej novelizácii zo dňa 24. marca 2015


 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat