• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Novinky

Záverečný dostihový deň 

2016-10-18

V nedeľu 30. októbra je v Bratislave na programe už záverečný dostihový deň sezóny 2016. Veríme, že majitelia a tréneri na prihláškach (uzávierka vo štvrtok 20.10. o 10.00 hod.) túto skutočnosť zohľadnia, aby sme sa všetci s dostihovou sezónou rozlúčili s čo najvyšším počtom štartujúcich koní.

Ďakujeme.Nové dostihy 30.10.2016 

2016-10-17

Závodisko, š.p. vypisuje na dostihový deň 30.10.2016 v Bratislave nové dostihy pre amatérov a žiakov - Cena Asociácie slovenských dostihových amatérskych jazdcov. PROPOZÍCIE.Jazdci na 30.10. 2016 Bratislava 

2016-10-17

Na dostihovom dni 30.10.2016 v Bratislave bude k dispozícii: dž. Jakub Pavlíček - tel.: +420 606 140 868.Petite Sirene a Henrytheaeroplane víťazmi nedeľných „jednotiek“ 

2016-10-16

Petite Sirene zo Stajne AP v opatere trénera Jaroslava Hanáčka potvrdila pozíciu totalizátorovej favoritky (1,7:1) a pod dž. Jiří Palíkom iste o 1 1/2 dĺžky triumfovala v Cene Quissisany (I. kat., 2000 m, 3+k, 7000 €) pred Dianou Rosensturm (dž. J. Línek) a Megkapó (dž. R. Koplík).

Suverénnym spôsobom štart-cieľ o tri dĺžky obhájil Henrytheaeroplane zo stajne Meridian svoj minuloročný triumf v Tatranskej cene spoločnosti K-K METAL (I. kat., 1200 m, 3+, 7000 €) pred Miss Trout (dž. Z. Šmida) a Culdaffom (F. Drozda). Zverenca trénera Zdena Koplíka viedol jeho brat Radek.

Foto: Peter LukáčJesenný hendikep Meridian opäť pre Sulmana 

2016-10-02

Slovenský odchovanec SULMAN (dž. J. Šafář) zo stajne HONOR Racing obhájil svoje minuloročné víťazstvo v Jesennom hendikepe Meridian, keď v dramatickom závere triumfoval po tuhom boji o hlavu pred Donatellim (dž. P. Hodáň) a Osetinom (dž. Z. Vokálková).

Foto. Peter LukáčMedici víťazom St. Leger CHARVÁT 

2016-09-25

V poslednej klasickej skúške sezóny, 24. Slovenskom St. Leger CHARVÁT na 2800 m, sa v tesnom súboji pätice koní presadil reprezentant stajne MPL Racing MEDICI. Pre víťazný triumvirát M. Piskla - J. Hanáček - J. Palík zaznamenal po triumfe Robben Island v Jarnej cene kobýl už druhý klasický vavrín v aktuálnej sezóne.

Foto: Peter LukáčLadies Day - Saintnixa, Tafilly a Yvonne Donzé 

2016-09-12

V 24. Slovenských Oaks sa po strhujúcej koncovke o krk presadila reprezentantka stajne Stall Garant SK SAINTNIXA. Zverenkyňu trénera Miroslava Stančíka viedol dž. Jaroslav Línek. Od štartu vedúca Sedmikraska sa musela uspokojiť s druhým miestom.

Dramatický finiš videli diváci aj v 13. Veľkej cene BBAG Baden-Baden. TAFILLY zo stajne Lokotrans Slovakia CZ zvíťazila pod dž. Z. Šmidom po tuhom poji o pol dĺžky pred Duke of Darhorse a Felixom.

Celkovou víťazkou 26. ročníka Majstrovstiev Európy amatérskych jazdkýň sa stala švajčiarska „amazonká“ YVONNE DONZÉ, ktorá tak skompletizovala svoju medailovú zbierku z rokov 2014 (bronz) a 2015 (striebro). Na druhý stupienok vďaka vydarenej bratislavskej časti vystúpila obhajkyňa minuloročného prvenstva Nathalie Johnsson zo Švédska. Bronz pripadol Írke Jeannie Cook, priebežnej líderke po budapeštianskej časti podujatia.

Tabuľka konečných výsledkov

Foto: Peter LukáčVETERINÁRNE PODMIENKY 

2016-08-16

Veterinárne podmienky účasti koní na dostihoch - Bratislava, 28.8. až 30.10. 2016
Všetky kone (týka sa aj koní zo zahraničia) musia byť sprevádzané pasom koňa, v ktorom bude zaznačené:
1) potvrdenie o laboratórnom sérologickom vyšetrení na infekčnú anémiu koní (Coggins test) s negatívnym výsledkom nie staršie ako 2 mesiace
2) ochranné očkovanie proti influenze koní v súlade s očkovacou schémou výrobcu použitej vakcíny
Pas koňa musí byť pri príchode do areálu Závodiska predložený na kontrolu veterinárnemu lekárovi. Pri nedodržaní horeuvedených podmienok kone nebudú vpustené do hospodárskeho dvora a nebude im umožnený štart v dostihoch. Takéto kone musia urýchlene opustiť areál Závodiska.
 
Rovnaké podmienky musia spĺňať aj kone, prichádzajúce na Závodisko za účelom tréningu na dostihovej dráhe, resp. nácviku štartovacích boxov.
 
Opatrenie sa prijíma v súvislosti s výskytom primárneho ohniska infekčnej anémie koní na Slovensku a na základe záverov z pracovnej porady na pôde ŠVPS SR dňa 12.8.2016.


Oznam pre chovateľov 

2016-06-09

V roku 2016 na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi Závodiskom, š.p. a Zväzom chovateľov koní na Slovensku, družstvo, bude popisovanie žriebät, ich označenie mikročipom a odber biologického materiálu pre analýzu DNA, vykonávať Ing. František Grácz. Nie je preto potrebné na tieto úkony volať veterinárneho lekára.

V prípade, že žriebätá už máte začipované, pri ich popise bude už len mikročip skontrolovaný.

Tlačivo „Hlásenie chovateľa o výsledku pripúšťania (hlásenie žriebät)“ nájdete v sekcii Dokumenty.Inzercia 

2016-04-15

Žrebčín Kobylany prijme jazdca-ošetrovateľa. Nástup možný ihneď.
Kontakt: 0910 380 862


Opatrenie DA SR – váženie jazdcov pred dostihmi 

2016-04-06

V zmysle čl. 10 Dostihového poriadku SR Závodisko, š.p. ako Dostihová autorita SR vydáva opatrenie, týkajúce sa váženia jazdcov pred dostihmi (články 211 až 223 DP SR):
Jazdci sa v priebehu jedného váženia môžu vážiť len do jedných (bezprostredne nasledujúcich) dostihov, prípadne do maximálne ďalších jedných dostihov vopred. Pokým nie sú odvážení všetci jazdci do bezprostredne nasledujúcich dostihov, rozhodca pri váhe môže odmietnuť odvážiť jazdca do iných dostihov. Jazdca, nerešpektujúceho toto opatrenie, alebo jazdca, ktorý na váženie nie je náležite pripravený a zdržiava váženie ďalších jazdcov, rozhodca pri váhe vykáže z vážnice a oznámi to Dostihovej komisii. Tá jazdca postihne sankciou v zmysle čl. 396 písm. h) Dostihového poriadku SR.
 


Veterinárna kontrola - odovzdanie pasov - hlásenie zmien 

2016-04-06

Na dostihových dňoch v Bratislave bude:
 
1) Kontrola splnenia veterinárnych podmienok prebiehať od 9:00 hod. pri prijazde do areálu Závodiska.
        - v prípade plánovaného skoršieho príchodu je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ing. Valtýnimu (0903 700 619) najneskôr v piatok pred dostihovým dňom a na e-mail valtyni@zavodisko.sk zaslať naskenované potvrdenie o laboratórnom vyšetrení na infekčnú anémiu s negatívnym výsledkom, nie staršie ako 6 mesiacov
         - kôň musí byť vždy sprevádzaný pasom. V opačnom prípade nebude vpustený do hospodárskeho dvora
         - kôň, ktorý nespĺňa veterinárne podmienky účasti na dostihoch nebude vpustený do hospodárskeho dvora a musí urýchlene opustiť areál Závodiska
 
2) Pasy koní budú odovzdané priamo veterinárnemu lekárovi, vykonávajúcemu kontrolu
 
3) Hlásenie zmien pred dostihovým dňom a ďalšie administratívne záležitosti sa vybavujú na dostihovom sekretariáte (vchod medzi vážnicou a šatňou jazdcov) od 11:30 do 12:30 hod. Tu si po dostihoch tréneri takisto vyzdvihnú pasy koní.


Propozície dostihov v Maďarsku 

2016-03-23

Propozície nájdete v sekcii okolité krajiny.
 
Veterinárne podmienky účasti koní na dostihoch v Maďarsku:
 
1) kone musia byť negatívne serologicky vyšetrené na Infekčnú anémiu každý rok a na sopľavku (malleus) každé tri roky.
 
2) očkovanie proti chrípke musí byť vykonané podľa nasledovnej schémy:
       - primovakcinácia = dve vakcinácie za sebou v rozmedzí najmenej 21 a najviac 92 dní
       - revakcinácia každých 6 mesiacov (tolerancia + 21 dní)
       - ak nebola revakcinácia vykonaná v lehote 6 mesiacov + 21 dní, musí byť vykonaná opäť
         primovakcinácia

V prípade nedodržania veterinárnych podmienok, nebude kôň pripustený na štart!Dostihový poriadok Slovenskej republiky 2015 

2015-03-24

Úplné znenie po poslednej novelizácii zo dňa 24. marca 2015


 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat