• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Ako tipovať

Stávka na „Premenlivé kurzy”

Stávky na Premenlivé kurzy sa uzatvárajú pri príjmových pokladniach označených Premenlivé kurzy na víťaza a umiestnenie za minimálny vklad 1 € - pri VM 2 €. O tom, ktoré z uvedených kurzových stávok s premenlivými kurzami sa v danom dostihovom dni budú prijímať, rozhoduje prevádzkovateľ, pričom rozhodnutie zverejní v počiatočných kurzoch.
 
Druhy stávok a ich definícia
 
a) Víťaz - tipujeme, že stávkujúcim označený vsadený kôň sa umiestni podľa výroku Dostihovej komisie ako prvý, teda ako víťaz.
b) Víťaz a umiestnenie - tipujeme, že stávkujúcim označený vsadený kôň podľa výroku Dostihovej komisie vyhrá alebo sa umiestni podľa § 10, ods. 2 Herného plánu.
c) Víťaz/miesto - je to stávka, kedy stávkujúci za polovicu vkladu tipuje toho istého koňa na víťaza a za druhú polovicu vkladu na umiestnenie - podmienky podľa odseku b).
d) Umiestnenie do 2. miesta - tipujeme, že stávkujúcim označený vsadený kôň sa umiestni na prvom alebo druhom mieste.
e) Umiestnenie do 3. miesta - tipujeme, že stávkujúcim označený vsadený kôň sa umiestni na prvom, druhom alebo treťom mieste.
f) Umiestnenie do 4. miesta - tipujeme, že stávkujúcim označený vsadený kôň sa umiestni na prvom, druhom, treťom alebo štvrtom mieste.
Podmienkou prijímania kurzových stávok s premenlivými kurzami na víťaza je štart minimálne troch koní v dostihoch. Podmienkou prijímania kurzových stávok s premenlivými kurzami na víťaza a umiestnenie je štart minimálne štyroch koní v dostihoch.
Stávkujúcu si určí číslo koňa, o ktorom si myslí, že v tipovaných dostihoch zvíťazí alebo sa umiestni do 2., 3. alebo 4. miesta, a to podľa indexu štartujúcich koní zoradených v abecednom poradí a publikovaný v Dostihovom programe. Pri príjmovej pokladni potom určí indexové číslo koňa (napr. indexové číslo koňa 705 hovorí, že tipujúci tipuje v siedmich dostihoch koňa č. 5) pre príslušné dostihy, druh stávky a výšku vkladu, ktorý je limitovaný maximálnou možnou čistou výhrou na jedného koňa 200 € (6025,20 Sk), pri zachovaní počiatočného, t.j. základného kurzu pre každý druh Premenlivých kurzových stávok.
Program Premenlivých kurzových stávok následne zmení počiatočný kurz a opraví ho následne tak, aby bol zabezpečený príjem pre Závodisko, š. p., Bratislava zo stávok daného druhu. Na kone štartujúce v príslušných dostihoch, na ktoré boli prijaté minimálne alebo neboli prijaté žiadne stávky sa počiatočný kurz bude programom kaskádovite v určených časových intervaloch zvyšovať tak, aby bola splnená podmienka zaručeného príjmu pre Závodisko, š. p., Bratislava. Stanovenie počiatočných kurzov bude stávkujúcej verejnosti oznámené na vývesných tabuliach v areáli závodiska.
 
Minimálna stávka na „Premenlivé kurzy na víťaza” je 1 €.
Minimálna stávka na „Premenlivé kurzy na víťaza a umiestnenie” je 2 €.
Minimum betting sum to Winner and Place is 2 €.
 
 
Ako stávkovať na totalizátore
 
 
Stávka na víťaza
Win
 
V hornej časti tiketu sú dva riadky na označenie poradového čísla dostihov, ktoré je treba vyplniť. Systém je nastavený tak, že počas dostihového dňa môžeme stávkovať na ľubovoľného dostihy, ktoré ešte sú na programe. V riadku vklady v € si stávkujúci určí, aký vklad do daných dostihov vloží - rozpätie od 1 € do 500 €. V nasledujúcom riadku je označenie druhu stávky, v našom prípade stávkujeme na víťaza, t.j. označenie „V”. Stávkujúci si zvolil stávku na víťaza a rozhodol sa pre vklad 2 €. V riadku I. tiketu je označenie koní s číslami od 1 po 24. Čísla sú totožné so štartovými číslami koní v Dostihovom programe. Náš stávkujúci si vybral koňa číslo 3. Na konci riadku je kolónka VK, ktorú označujeme vtedy, ak chceme stávkovať na všetky štartujúce kone. Stávka na víťaza sa uzatvára vo všetkých pokladniciach TOTO za minimálny vklad 1 € a je podmienená štartom minimálne 2 koní. Stávka je víťazná vtedy, ak tipovaný kôň prebehne cieľom ako víťaz.
Minimálna stávka na víťaza je 1 €.
Minimum betting sum is 1 €.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stávka na miesto
Place
 
Zrejme najľahší druh stávky, no z hľadiska výhier aj najmenej lukratívny. Stávkujúci vyhráva vtedy, ak tipovaný kôň dobehne na prvom, druhom alebo treťom mieste - v dostihoch však musí štartovať najmenej sedem koní. Ak  v  dostihoch štartuje štyri až šesť koní, stávkujúcim tipovaný kôň vyhráva vtedy, ak je umiestnený na prvom alebo druhom mieste. V našom vzorovom prípade stávkujúci najskôr označil poradové číslo dostihov, druh stávky na miesto „M”, základný vklad 1  € a napokon v  riadku I. tiketu označil kone číslo 3 a 5. Na každého z nich stavil základný vklad 1 € pri výslednom vklade 2 €. Stávka na miesto sa uzatvára vo všetkých pokladniciach TOTO za minimálny vklad 1  € a  je podmienená štartom minimálne štyroch koní. Stávka je víťazná vtedy, ak tipovaný kôň sa umiestnil podľa vyššie uvedených pravidiel.
Minimálna stávka na miesto je 1 €.
Minimum betting sum is 1 €.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stávka na poradie dvoch koní
Exacta
 
Patrí k zložitejším druhom stávky. V našom vzorovom tikete stávkujúci najskôr označil poradové číslo dostihov, druh stávky na poradie dvoch koní „P2”, základný vklad 0,5 € a napokon na prvé miesto v riadku I. označil koňa číslo 3 a na druhé v riadku II. koňa číslo 5. Ak by sme chceli napríklad na našom vzorovom tikete vyznačiť i predpoklad, že okrem päťky môžu na druhom mieste dobehnúť aj dvojka a šestka, označili by sme ich v riadku II. Potom by ste zaplatili 1,5 € (po   0,5   € základného vkladu za tri možné kombinácie: 3-2, 3-5 a 3-6).  Iný prípad by nastal, ak by sme sa domnievali, že na prvom a druhom mieste v  akomkoľvek poradí sa môžu vyskytnúť kone s číslami 2, 3, 5 a 6. Vtedy by sme okrem čísla dostihov, druhu stávky druhu stávky, základného vkladu 0,5 € vyznačili v kombinačnom riadku „K”, naše štyri kone - vklad v našom prípade by bol 6 € za 12 kombinácií koní 2, 3, 5 a 6. Stávka na poradie dvoch koní sa uzatvára vo všetkých pokladniciach TOTO za minimálny vklad 0,5 € a je podmienená štartom minimálne 3 koní. Stávka je víťazná vtedy, ak tipované kone prebehnú cieľom v správnom poradí na prvom a druhom mieste.
Minimálna stávka P2 je 0,5 €.
Minimum betting sum is 0,5 €.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stávka na poradie troch koní
Trifecta
 
Zložitejší, no zároveň aj finančne výhodnejší druh stávky. Musíme však samozrejme najskôr uhádnuť presný dobeh koní na prvom, druhom a treťom mieste v správnom poradí. Na našom vzorovom tikete stávkujúci najskôr označil poradové číslo dostihov, druh stávky na poradie troch koní „P3”, základný vklad 0,5 € a napokon na prvé miesto v riadku I. označil koňa č. 3, na druhé miesto v riadku II. koňa č. 5 a na tretie miesto v riadku III. koňa č. 2. Uviedli sme najjednoduchší príklad stávky na poradie troch koní, ale možností je samozrejme mnohonásobne viac. Ak by sa napríklad náš stávkujúci domnieval, že na treťom mieste môže skončiť okrem dvojky aj osmička, označil by ho v riadku III. a zaplatil by ďalších 0,5 €, tj. celkovo 1 € za dve možné kombinácie: 3-5-2 a 3-5-8. Iný prípad by nastal, ak by sme sa domnievali, že na prvom, druhom a treťom mieste v akomkoľvek poradí sa môžu vyskytnúť kone s číslami 2, 3, 5 a 8. Vtedy by sme okrem čísla dostihov, druhu stávky, základného vkladu 0,5 € vyznačili v kombinačnom riadku „K”, naše štyri kone - vklad v našom prípade by bol 12 € za 24 kombinácií. Stávka na poradie troch koní sa uzatvára vo všetkých pokladniciach TOTO za minimálny vklad 0,5  € a  je podmienená štartom minimálne 3 koní. Stávka je víťazná vtedy, ak tipované kone prebehnú cieľom v správnom poradí na prvom, druhom a treťom mieste.
Minimálna stávka P3 je 0,5 €.
Minimum betting sum is 0,5 €.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stávka na poradie štyroch koní
 
Najzložitejší, no zároveň aj finančne najvýhodnejší druh stávky. Musíme však samozrejme najskôr uhádnuť presný dobeh koní na prvom, druhom, treťom a štvrtom mieste v správnom poradí. Na našom vzoro-vom tikete stávkujúci najskôr označil poradové číslo dostihov, druh stávky na poradie štyroch koní „P4”, základný vklad 0,5 € a napokon na prvé miesto v riadku I. označil koňa č. 3, na druhé miesto v riadku II. koňa č. 5, na tretie miesto v riadku III. koňa č. 2 a v riadku IV. koňa č. 7. Uviedli sme najjednoduchší príklad stávky na poradie štyroch koní, ale možností je samozrejme mnohonásobne viac. Ak by sa napríklad náš stávkujúci domnieval, že na štvrtom mieste môže skončiť okrem sedmičky aj osmička, desiatka a dvanástka, označil by ich v riadku IV. a zaplatil by ďalších 1,5  €, tj. celkovo 2  € za štyri možné kombinácie: 3-5-2-7, 3-5-2-8, 3-5-2-10 a 3-5-2-12. Takýmto spôsobom môžeme označiť kone i v riadkom I., II. a III. Iný prípad by nastal, ak by sme sa domnievali, že na prvom, druhom, treťom a štvrtom mieste mieste v akomkoľvek poradí sa môžu vyskytnúť kone s číslami 2, 3, 5 a 7. Vtedy by sme okrem čísla dostihov, druhu stávky, základného vkladu 0,5 € vyznačili v kombinačnom riadku „K”, naše štyri kone - vklad v našom prípade by bol 12 € za 24 kombinácií. Stávka na poradie štyroch koní sa uzatvára pre určené dostihy, zverejnené v aktuálnom Dostihovom programe vo všetkých pokladniciach TOTO za minimálny vklad 0,5 € a  je podmienená štartom minimálne štyroch koní. Stávka je víťazná vtedy, ak tipované kone prebehnú cieľom v správnom poradí na prvom, druhom, treťom a štvrtom mieste.
Minimálna stávka P4 je 0,5 €.
Minimum betting sum is 0,5 €.
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat