• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Kontakty

Adresa

Závodisko, š. p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31354301
DIČ: 2020353797
IČ DPH: SK2020353797
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8533135/5200
IBAN: SK06 5200 0000 0000 0853 3135
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
e-mail:
sekretariat@zavodisko.sk
web-stránka: www.dostihy.sk
Úradné hodiny
8.00 – 11.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Ing. Tomáš Zajac
riaditeľ
 
   Mgr. Simona Ivanková-Macejová
   sekretariát riaditeľa
 
Ing. Ján Valtýni
vedúci úseku dostihovej prevádzky a marketingu
 
   Martina Pfefferová
   registrácie, licencie, kariéry koní a jazdcov
   prihlášky, oznámenie štartujúcich koní
   (aj v zahraničí), zúčtovacie centrum
 
   Zuzana Rippová
   organizačný pracovník dostihovej prevádzky     a marketingu
 
   Peter Jančovič
   Dostihový program
 
Ing. Veronika Kneblová Břečková
úrad plemennej knihy
 
Ing. Ladislav Molnár
vedúci ekonomického úseku
 
   Ing. Radoslav Grega
   referent obchodu a správy majetku
   ekonomického úseku
 
   Beáta Kišacová
   samostatný finančný referent, pokladňa,
   registratúra
 
   Ing. Vladimír Péti
   technický referent ekonomického úseku
   
   Kamil Takács
   referent centrálneho nákupu
 
Ing. Michal Levický, PhD.
vedúci stávkovej kancelárie
 
Ing. Juraj Švec
vedúci úseku dostihových služieb
 
administratívna budova – zasadačka
administratívna budova – sekretariát
vrátnica
 
Faxy
sekretariát riaditeľa
útvar dostihovej prevádzky
zajac@zavodisko.sk
004212 / 624 11 504
 
sekretariat@zavodisko.sk
004212 / 624 11 504
 
valtyni@zavodisko.sk
004212 / 623 11 878
0903 700 619
 
pfefferova@zavodisko.sk
004212 / 622 46 289
 
 
 
rippova@zavodisko.sk
004212 / 623 10 965
 
 
jancovic@zavodisko.sk
004212 / 623 11 878
 
studbook@zavodisko.sk
004212 / 624 10 842 - stránkový deň štvrtok
 
molnar@zavodisko.sk
004212 / 624 11 504
 
grega@zavodisko.sk
004212 / 623 10 965
 
 
kisacova@zavodisko.sk
004212 / 623 17 791
 
 
peti@zavodisko.sk
004212 / 623 17 791
 
takacs@zavodisko.sk
004212 / 624 11 504
 
 
 
 
svec@zavodisko.sk
004212 / 623 10 910
 
004212 / 623 15 969
004212 / 623 17 241
004212 / 622 42 781
 
 
004212 / 623 10 864
004212 / 623 15 221

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat