• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Kontakty

Adresa

Závodisko, š. p.
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31354301
DIČ: 2020353797
IČ DPH: SK2020353797
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8533135/5200
IBAN: SK06 5200 0000 0000 0853 3135
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
e-mail:
turf@zavodisko.sk
web-stránka: www.dostihy.sk
Úradné hodiny
8.00 – 11.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Ing. Ľuboš Chmelár
riaditeľ
 
Ing. Miroslava Mosejová
sekretariát riaditeľa
 
Ing. Ladislav Molnár
vedúci ekonomického úseku
 
Ing. Ján Valtýni
vedúci úseku dostihovej prevádzky a marketingu
 
Ing. Veronika Kneblová Břečková
úrad plemennej knihy
 
Martina Pfefferová
registrácie, licencie, kariéry koní a jazdcov
prihlášky, oznámenie štartujúcich koní
(aj v zahraničí), zúčtovacie centrum
 
Zuzana Rippová
organizačný pracovník dostihovej prevádzky a marketingu
 
Peter Jančovič
Dostihový program
 
Ing. Zuzana Kordošová Horská
hlavný účtovník
 
Beáta Kišacová
samostatný odborný ekonóm - pokladňa, mzdy a personalistika
zastupuje Ing. Jana Wagnerová Ščepková
 
Ing. Vladimír Péti
referent investičného úseku,
energetiky a odpadov
 
Kamil Takács
referent centrálneho nákupu
 
Ing. Juraj Švec
vedúci úseku dostihových služieb
 
administratívna budova – zasadačka
administratívna budova – sekretariát
vrátnica
 
Faxy
sekretariát riaditeľa
útvar dostihovej prevádzky
chmelar@zavodisko.sk
004212 / 624 11 504
 
sekretariat@zavodisko.sk
004212 / 624 11 504
 
molnar@zavodisko.sk
004212 / 624 11 504
 
valtyni@zavodisko.sk
004212 / 623 11 878
 
 
studbook@zavodisko.sk
004212 / 624 10 842 - stránkový deň štvrtok
 
pfefferova@zavodisko.sk
004212 / 622 46 289
 
 
 
rippova@zavodisko.sk
004212 / 623 10 965
 
 
jancovic@zavodisko.sk
004212 / 623 11 878
 
kordosova@zavodisko.sk
004212 / 623 17 791
 
kisacova@zavodisko.sk
004212 / 623 17 791
 
 
 
peti@zavodisko.sk
004212 / 623 17 791
 
 
takacs@zavodisko.sk
004212 / 623 10 965
 
svec@zavodisko.sk
004212 / 623 10 910
 
004212 / 623 15 969
004212 / 623 17 241
004212 / 622 42 781
 
 
004212 / 623 10 864
004212 / 623 15 221

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat