• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Podmienky akreditácie na dostihové mítingy v Bratislave

V dostihovej sezóne 2017 majú držitelia platného preukazu Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov, resp. medzinárodného preukazu AIPS, bezplatný vstup na všetky dostihové mítingy v Bratislave. V takomto prípade sa môžu pohybovať v hľadiskovej časti závodiska v priestoroch určených pre bežných divákov.

Pre vstup do priestorov pre médiá je potrebné preukázať sa platnou akreditačnou kartou, ktorú vydáva Závodisko, š.p. na základe žiadosti redakcie. Celoročná akreditácia sa vydáva na redakciu a je v rámci nej prenosná. Žiadosť sa podáva oddelene pre novinárov/redaktorov a pre fotografov/kameramanov. Celoročná akreditácia platí na všetky dostihové dni sezóny podľa termínovej listiny, s výnimkou Turf-gala (4.6.2017) a 25. Slovenského derby (16.7.2017). Na tieto dva dostihové dni sa vydávajú špeciálne akreditácie na základe žiadosti, a to konkrétne na meno novinára/redaktora a fotografa/kameramana.

Podmienky celoročnej akreditácie

Žiadosť o akreditáciu

 

39. Turf-gala (4.6.2017)

Podmienky akreditácie na 39. Turf-gala 2017

Žiadosť o akreditáciu na 39. Turf-gala 2017

 

25. Slovenské derby (16.7.2017)

Podmienky akreditácie na 25. Slovenské derby 2017

Žiadosť o akreditáciu na 25. Slovenské derby 2017

 
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat