• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Podmienky akreditácie na dostihové mítingy v Bratislave v sezóne 2018

V dostihovej sezóne 2018 majú držitelia platného preukazu Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov, resp. medzinárodného preukazu AIPS, bezplatný vstup na všetky dostihové mítingy v Bratislave. V takomto prípade sa môžu pohybovať v hľadiskovej časti závodiska v priestoroch určených pre bežných divákov.

Pre vstup do priestorov pre médiá je potrebné preukázať sa platnou akreditačnou kartou, ktorú vydáva Závodisko, š.p. na základe žiadosti redakcie. Celoročná akreditácia sa vydáva na redakciu a je v rámci nej prenosná. Žiadosť sa podáva oddelene pre novinárov/redaktorov a pre fotografov/kameramanov. Celoročná akreditácia platí na všetky dostihové dni sezóny podľa termínovej listiny, s výnimkou 40. Turf-gala (3.6.2018) a 26. Slovenského derby (15.7.2018). Na tieto dva dostihové dni sa vydávajú špeciálne akreditácie na základe žiadosti, a to konkrétne na meno novinára/redaktora a fotografa/kameramana.

Podmienky celoročnej akreditácie

Žiadosť o akreditáciu

 

40. Turf-gala (3.6.2018) - zasielanie žiadostí do 25.5.2018

Podmienky akreditácie na 40. Turf-gala 2018

Žiadosť o akreditáciu na 40. Turf-gala 2018

 

26. Slovenské derby (15.7.2018) - zasielanie žiadostí do 6.7.2018

Podmienky akreditácie na 26. Slovenské derby 2018

Žiadosť o akreditáciu na 26. Slovenské derby 2018

 
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat