• kone
 • BKIS
 • pedok
 • KZP
 • BOXY
 • BKIS
 • vizualizacia
 • KZP
 • podkova
 • BKIS
 • DETI
 • kzp
 • prekazky
 • BKIS
 • deti
 • kzp
 • klobuky
 • BKIS
 

Petržalské závodisko

Plánik areálu   /   Plánik dráh a skoky

Prvé preteky koní

sa organizovali v Anglicku už v 17. a 18. storočí. Výkonnostné skúšky nového plemena, anglického plnokrvníka, sa zdokonaľovali a popularita dostihov sa čoskoro dostala do uší šľachty a príslušníkov bohatých vrstiev aj za hranicami Ostrovov. Chýr o nich už začiatkom 19. storočia prenikol aj do vtedajšieho Rakúsko-Uhorska a neobišiel ani územie dnešného Slovenska.

Prvé dostihy arabských koní sa na Slovensku konali 22. mája 1814 v Urmíne (dnešné Mojmírovce). Významný politik a literát gróf Szechényi sa pričinil o zorganizovanie prvých dostihov v Bratislave, ktoré sa uskutočnili 16. apríla 1826 v Petržalke v blízkosti dnešného Sadu Janka Kráľa. Dostihy z chovateľského hľadiska sú kontrolou úžitkovosti plemien koní, ktorá sa realizuje výkonnostnými skúškami (dostihmi) u plemien koní (anglický plnokrvník, klusák, príp. arabský kôň a anglický polokrvník).

Dnešné Závodisko

vzniklo v roku 1974 rozhodnutím vtedajšieho Ministerstva pôdohospodárstva a výživy SR a jeho vytvorením bola zavŕšená dlhoročná snaha turfových nadšencov, chovateľov a majiteľov. V roku 1979 sa zaviedla pravidelná dostihová prevádzka, to namená, že počas sezóny od apríla do októbra sa organizuje viac ako dvadsať mítingov.

Vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 pozitívne ovplyvnil slovenské dostihové dianie. Závodisko Bratislava (v medzinárodnom styku Turf Direktorium) ako turfová autorita sa stáva riadnym členom Medzinárodnej federácie dostihových autorít so sídlom v Paríži.

Závodisko Bratislava v r. 1993 prvý raz v histórii zorganizovalo všetkých päť klasických dostihov (Jarná cena kobýl, Veľká jarná cena, Derby, Oaks, Saint Leger). Šestnásty ročník medzinárodného mítingu v Starom háji sa konal v roku 1994 už s novým názvom Turf-gala.

Závodisko Bratislava organizuje rovinové dostihy (vrátane klasických), dostihy cez prútené prekážky a steeplechase (dostihy cez ťažké skoky).

Dostihové mítingy pozostávajú väčšinou z 8 až 10 dostihov.
Prvé klasické dostihy (najdôležitejšie chovateľské dostihy pre anglických plnokrvníkov vo veku troch rokov) – Jarná cena kobýl a Veľká jarná cena – sú v máji a prvá júnová nedeľa je venovaná prestížnemu stredoeurópskemu podujatiu Turf-gala”.

V druhej polovici júla je na programe vrchol sezóny  Slovenské derby.
September je venovaný posledným dvom klasickým skúškam – Oaks a Saint Leger. Mítingy Turf-gala a Slovenské derby svojou úrovňou a celkovou príťažlivosťou presahujú hranice Slovenska, sú prirodzenými magnetmi sezóny. Sú vhodnou prezentáciou Slovenskej republiky vo vzťahu k zahraničiu.

Stalo sa už tradíciou, že derby-dňa sa zúčastňujú jazdecké osobnosti svetového formátu. Starohájskemu publiku sa od vzniku SR predstavili postupne džokejské hviezdy ako sir Lester Piggott, John Reid, Cash Asmussen, Michael Roberts, Pat Eddery, Michael Kinane, Gérald Mossé, Dominique Boeuf, Olivier Peslier. Na jubilejnom X. Slovenskom derby sme v roku 2002 privítali v Bratislave – najpopulárnejšieho džokeja planéty Taliana Lanfranca Dettoriho (obr. vľavo), v sezóne 2003 hosťoval v Bratislave 6-násobný anglický šampión Kieren Fallon.

   

Majstrovstvá Európy amazoniek

 V roku 1990 bratislavské Závodisko a rakúski turfoví priatelia z ÖARV zorganizovali Majstrovstvá Európy amatérskych jazdkýň a od roku 1991 sa konali pravidelne počas dvoch dní v Bratislave a vo Viedni (v roku 2004 v Budapešti a Bratislave, v roku 2005 vo Viedni-Freudenau, Ebreichsdorfe a Bratislave, v roku 2006 v Bratislave a Ebreichsdorfe a v rokoch 2007-2014 v Budapešti a Bratislave). V Starom háji sa stretávajú najlepšie amatérky Európy - dámy v sedle z Francúzska, Švajčiarska, Holandska, Švédska, Nórska, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Podujatie vysoko hodnotí aj svetová organizácia amatérskych dostihových jazdcov FEGENTRI.

  

Súčasťou najvýznamnejších mítingov sú rôzne kultúrno-spoločenské akcie pre deti i dospelých, ako napr. tombola s hodnotnými cenami, súťaž o najelegantnejší dámsky klobúk, trenažér bizón-ródeo, autogramiády známych športových osobností alebo Miss, country tance, vystúpenia ľudových súborov, mažoretiek, šermiarov, ukážky drezúry koní a jazdcov či viaczáprah lipicánov z Národného žrebčína Topoľčianky, ako aj ďalšie ukážky z jazdeckých disciplín.
Dostihy sa stali jedným z najnavštevovanejších športových podujatí v Bratislave, sú ideálnym miestom strávenia nedeľného popoludnia pre rodiny s deťmi.

Závodisko Bratislava je v súčasnosti aj vďaka dlhodobej podpore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR konsolidovaným hipodrómom v rámci stredoeurópskeho regiónu, stabilizovaným turfovým centrom, o čom svedčia aj úspešné medzinárodné mítingy Turf-gala či Slovenské derby s mimoriadnou účasťou koní a jazdcov zo zahraničia. 

V poslednom desaťročí sa mimoriadne zvýšila aj spoločenská a športová úroveň dostihových mítingov, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú osobnosti verejného a hospodárskeho života SR a preberajú nad nimi záštitu.

Možnosti využitia areálu dostihovej dráhy

V areáli Závodiska sa každoročne v júni koná úspešný „Deň Petržalky” s bohatým kultúrno-spoločenským programom, ktorý organizuje starosta Mestskej časti Petržalka. Pre deti sú každý dostihový deň pripravené poníky na bezplatné vozenie.

Dostihový areál – zelené pľúca Petržalky

Závodisko prenajíma príťažlivý areál, plný zelene na organizovanie firemných eventov, klubových i medzinárodných výstav psov, súťaží požiarnych družstiev, medzinárodného dňa detí, branno-športových hier. V areáli je možnosť využitia reštauračných zariadení, prepožičania administratívnej budovy, športových potrieb (zapožičanie vzduchoviek, kriketových loptičiek, lopty na volejbal i futbal, tenisové rakety s penovou loptičkou atď.). Pre záujemcov sa zabezpečí vozenie detí na malých športových koňoch.

V krajinách EÚ sú dostihy súčasťou spoločenskej nadstavby a prestíže, verejne vhodnou prezentáciou renomovaných firiem a úspešných ľudí. Turf na Slovensku sa stal v posledných rokoch predmetom zvýšenej publicity a záujmu. Bratislavské Závodisko v roku 2000 obdržalo od Slovenského olympijského výboru a Klubu športových redaktorov prvú „Cenu Štefana Mašlonku” za najkvalitnejšie tlačové služby. Závodisko si zabezpečuje monitoring tlače, v priemere sa za rok publikuje 350 článkov o dostihoch.

Dostihový program je po stránke informačnej najhodnotnejším periodikom v strednej Európe a pri náklade 700 farebných výtlačkov poskytuje veľmi kvalitný informačný servis, ako aj ďalšie aktuality z domáceho i zahraničného turfu. Dostihový program Závodiska Bratislava bol veľmi pozitívne hodnotený aj prestížnym odborným mesačníkom „Pacemaker” v Anglicku.

Tipujte a vyhrajte

Prostredníctvom stávkovej kancelárie Závodiska, š. p., Bratislava sa cez plnoautomatizovaný totalizátor prijímajú tieto druhy stávok

1. s minimálnym vkladom 1 €

• stávku na víťaza
• stávku na umiestnenie (prvé, druhé alebo tretie miesto)

 2. s minimálnym vkladom 0,5 €

• stávku na poradie prvých dvoch koní (P2)
• stávku na poradie prvých troch koní (P3)
• stávku na poradie prvých štyroch koní (P4)

S minimálnym vkladom 1 €  stávku v pevnom kurze na víťaza.
S minimálnym vkladom 1 € stávku v premenlivom kurze na víťaza.

Najvyššie výhry z rokov 2003–2014

Druh stávky

Mená koní

Vyplatená čiastka

Víťaz

Marquis

182,3:1 € (2. 10. 2011)

Apinoa

134,4:1 € (30. 8. 2009)

Love Me

78,7:1 € (20. 7. 2014)  

Miesto

Quissisana

41,8:1 € (16. 5. 2010)

Fairy Ghost

40,8:1 € (23. 5. 2010)

Guallatiri

Mr Angel

38,3:1 € (9. 9. 2012)
38,3:1 € (9. 9. 2012)

P2 (poradie dvoch koní)

Innovator - Miracle Match

438,6:1 € (18. 7. 2010)

Dux Scholar - Gloushek

282,0:1 € (15. 7. 2012)

Maximool - Atack

265,2:1 € (15. 7. 2012) 

P3 (poradie troch koní)

Innovator - Miracle Match - Tutanhamon

2258,1:1 € (18. 7. 2010)

Love Me - Victory Tiger - Lac Leman

2170,2 :1 € (20. 7. 2014)

Rocky of Gracie - Lenz - Wallistol  

1524,0:1 € (17. 7. 2011)

P4 (poradie štyroch koní)

Camill - Determinacja - Proud Boris - Colorado Kid

3221,4:1 € (7. 6. 2009)

Innovator - Miracle Match -

Tutanhamon - Flying Champion

1641,9:1 € (18. 7. 2010)

Age Of Jape - Mariydi - Muthesius - Trivero

546,2:1 € (19. 7. 2009)

Výplatu výhier stávková kancelária uhrádza maximálne 5 minút po schválení výsledkov.

Dostihová dráha

Súčasná rozloha areálu je 28,7 ha, z čoho samotná dostihová dráha tvorí 18,3 ha.

Rovinové dostihy: k dispozícii sú dve rovinové dráhy – hlavná (vonkajšia) s obvodom 1606 m a šírkou 22 m (rovina na protiľahlej strane meria 18 m) a vnútorná s obvodom 1515 m a šírkou 18 m. Na hlavnej rovinovej dráhe sa dostihy konajú na vzdialenostiach od 1000 m do 2800 m. Na vnútornej dráhe sa behajú dostihy najnižšej selekčnej úrovne (IV. a V. kat.) na vzdialenostiach 1150 m až 2400 m.

Prekážkové dostihy: obvod steeplechase dráhy je 1420 m so šírkou po obvode 18 m a s dvoma diagonálami. Povrch dráhy je trávnatý. Na dráhe je vybudovaných 14 prekážok – 12 prírodných živých plotov a 2 priekopy. Steeplechase sa vypisujú na vzdialenosti 3200 m až 5500 m, prútené prekážky od 2400 m do 3400 m.

Súčasťou technického vybavenia dráhy je pedok – ohraničený priestor na vodenie koní pred dostihmi s kvalitnou podkladovou hmotou dovezenou zo SRN.

Pre divákov sú k dispozícii 4 kryté tribúny (A,B,C,D) a 2 otvorené tribúny. Viacúčelová novopostavená tribúna A má k dispozícii 316 miest na sedenie, bufet pre návštevníkov, miestnosti pre stávkovú kanceláriu. B-tribúna poskytuje 276 miest na sedenie. Na C-tribúne (kapacita 144 miest), ktorá je umiestnená tesne pred cieľom, je k dispozícii dvadsaťštyri 4-miestnych lóží pre verejnosť a osem 6-miestnych lóži slúži pre V.I.P. hostí a masmédiá. Celková kapacita tribún v areáli je 1444 miest na sedenie. V tribúnach C a D je umiestnená stávková kancelária.

Dostihový šport na Slovensku sa stal príjemným miestom spoločenských stretnutí a oddychu pre celé rodiny, o čom svedčí aj návštevnosť cca 3–8 tisíc divákov na jeden dostihový deň.

Parkovanie

• parkovanie možné výhradne na parkovisku oproti hlavnému vstupu do areálu závodiska
vjazd do areálu je povolený len prepravcom koní na dostihy, trénerom a jazdcom po predložení platnej licencie a držiteľom služobných parkovacích kariet Závodiska!

Vstupné na dostihy

• deti do 10 rokov zadarmo
• študenti, dôchodcovia 1 €
• dospelí 2 €

Držitelia Bratislavskej mestskej karty zľava 20 % zo vstupného a ceny Dostihového programu.

Voľný vstup

• predplatitelia lóží
• majitelia dostihových stajní po predložení kartičky majiteľa
• držitelia VIP pozvánok (mítingy Turf-gala a Derby)
• jazdci po predložení platnej licencie
• tréneri po predložení platnej licencie

Občerstvovacie služby na dostihových dňoch

• štýlová reštaurácia Podkova s kapacitou 90 miest + 100 miest v záhradnej reštaurácii s detským ihriskom v príjemnom prostredí (otvorené denne od 12.00 do 24.00 h rezervácia na tel. č. 622 50 652)
• kryté Gastrocentrum (cca 60 miest), vo vnútri je možné pohodlne sledovať dostihy priamo cez interný videookruh
• 7 zrubových stánkov slúži na rýchle občerstvenie
• bufet v murovanej tribúne A
• občerstvovacie zariadenia Tatran a Švejk Pub s celosezónnou prevádzkou

Závodisko Bratislava organizuje nedeľné dostihy

v roku 2014 v mesiacoch apríl-október 16-krát v čase cca od 14.00 hod. do 18.00 hod. (na jeseň od 13.00 hod.). Bratislavské dostihové mítingy ročne navštívi cca 70 000 divákov, pričom medzinárodných mítingov Turf-gala a Slovenské derby s pestrým spoločensko-kultúrnym programom sa zúčastní v priemere 7–8 tisíc divákov

MHD

Autobusy č. 68, 96 (zastávka Starohájska), 83, 88, 92, 95 (Námestie hraničiarov) a 98 (Starý háj).

 

 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | CMS E4E | Optimalizované pre IE verzie 8 a vyššej

Vyhledat